Pomiń zawartość

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dla Duronic, prywatność użytkowników, ochrona danych osobowych i poufne ich traktowanie są kwestiami priorytetowymi. Przestrzegamy wszystkich przepisów krajowych i europejskich w zakresie ochrony danych. Poniżej przedstawiono istotne informacje na temat zbierania danych osobowych i ich przetwarzania - m.in. jakie dane są zbierane, jak są wykorzystywane i komu przekazywane.


1. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH
Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych użytkownicy mogą odwiedzić stronę bez ujawniania danych osobowych. Zbieramy informacje dotyczące ogólnej liczby wizyt na stronie, całkowitego czasu spędzonego na przeglądaniu witryny i oglądanych stron bez zbierania innych informacji na temat użytkownika. Wyżej wymienione informacje są zbierane w celu określenia w jaki sposób jest używana strona internetowa i jak można ją ulepszyć.

Przechowujemy tylko informacje i dane osobowe (zwane dalej "Danymi") przekazane przez użytkownika świadomie, np. przy dokonywaniu zamówienia rzez Internet, rejestracji lub przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy - te dane to przede wszystkim imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail.

Kiedy po raz pierwszy kontaktujesz się z nami, tworzymy Twój profil użytkownika w bazie danych. Wszystkie dalsze Dane, które przekażesz na późniejszym etapie, będą przechowywane pod tym profilem. Przed ujawnieniem danych osobowych innych osób, takich jak małżonkowie czy koledzy z pracy, użytkownicy powinni uzyskać na to pozwolenie i zakładamy, że użytkownik ujawniający takie informacje posiada takie pozwolenie.

Użytkownicy poniżej 18 roku życia nie mogą ujawniać danych ani w inny sposób dostarczać informacji na naszej stronie internetowej bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

O ile użytkownik nie został poinformowany inaczej w momencie ujawniania swoich danych, dane te mogą być przez nas wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania czy zgłoszone wnioski oraz innych kwestii wynikających z umów pomiędzy nami, a danym użytkownikiem - np. w celu dostawy produktów bądź dokonania płatności, a także dla celów administracji technicznej.


2. ZBIERANIE INFORMACJI
Wszelkie przekazane nam dane przechowujemy do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika. Użytkownik ma prawo zgłoszenia wniosku o częściowe lub całkowite usunięcie Danych w dowolnym czasie. Wnioski takie będą realizowane bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych przez odpowiednie przepisy prawa, Dane te nie zostaną usunięte, lecz zablokowane.


3. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Na pisemny wniosek można otrzymać informacje na temat przechowywanych danych w dowolnym czasie.


4. ZAPISYWANIE SIĘ DO LISTY MAILINGOWEJ
W przypadku zapisania się do naszej listy mailingowej, będziemy korzystać z danych przekazanych przez użytkownika na przesyłanie za jego zgodą e-mailowych newsletterów. Wymagane jest podanie adresu e-mail, imienia oraz nazwiska. Podanie wszelkich pozostałych informacji jest dobrowolne i może pomóc nam w odpowiednim doborze przesyłanych wiadomości. Newslettery zawierają aktualne oferty, wiadomości i informacje o produktach.

Nieustannie dążymy do poprawy jakości naszych usług. Proces ten obejmuje analizę wysyłanych newsletterów - sprawdzamy, czy podane przez użytkowników adresy są dostępne, czy newsletter został otworzony, które linki w nim zostały wykorzystane oraz czy następują jakieś reakcje klientów.

Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Z otrzymywania newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie odpowiedniego linku na dole wiadomości e-mail lub kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy bądź e-mail na adres: sale@duronic.co.uk


5. COOKIES
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony, optymalizować procesy i przechowywać dane do celów marketingowych. Cookies to drobny plik tekstowy wysyłany do przeglądarki użytkownika z serwera strony i przechowywany na dysku komputera w celu umożliwienia rozpoznania przeglądarki. Używane przez nas pliki cookies nie przechowują informacji osobistych, a jedynie tworzą profile użytkowników pod pseudonimami. Nie stanowią zagrożenia dla systemu.

Zebrane informacje

Niektóre pliki cookie gromadzą informacje o przeglądaniu i zachowaniach zakupowych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do witryny za pośrednictwem tego samego komputera lub innego urządzenia. Dotyczy to informacji na temat przeglądanych stron, zakupionych produktów i sposób korzystania z witryny internetowej. Nie używamy jednak plików cookie do zbierania lub rejestrowania informacji o nazwie użytkownika, adresie lub innych danych kontaktowych. Duronic może korzystać z plików cookie w celu monitorowania przeglądania pojedynczych klientów i zakupów, ale osoby trzecie nie są w stanie zidentyfikować klientów za pomocą plików cookie.

Kto ustanawia pliki cookie?

Pliki cookie przechowywane na twoim komputerze lub innych urządzeniach, kiedy wchodzisz na tę witrynę, są ustalane przez Duronic, naszych dostawców, którzy współpracują z nami w celu dostarczenia wysokiej jakości strony internetowej i zakupów online oraz innym stronom trzecim.

Niektóre pliki cookie ustalane przez firmę Duronic lub w jej imieniu są konieczne, aby umożliwić klientom dokonywanie zakupów w naszej witrynie.

Pliki cookie mogą również być ustanawiane przez strony trzecie, które współpracują z nami jako partnerzy marketingowi. Żadna ze stron trzecich nie zbiera żadnych danych osobowych, z których mogłyby one zidentyfikować poszczególnych klientów.

Do czego potrzebne są pliki cookies?

Pliki cookies mają następujące zastosowanie:

Techniczne względy niezbędne do operowania witryną, w szczególności transakcje online.

Prowadzenia polityki marketingowej Duronic, jak ustalanie reklam i ukierunkowania aktualizacji, które są bliżej wyjaśnione w Polityce Prywatności.

Aby umożliwić firmie Duronic zbieranie informacji o zwyczajach związanych z przeglądaniem i zakupami oraz działaniami klientów, w tym monitorowanie powodzonych kampanii, konkursów itp.

Aby Duronic mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, dla umożliwienia płatności na rzecz stron trzecich w przypadku zakupu produktu przez osobę, która odwiedziła naszą stronę internetową ze strony obsługiwanej przez te strony.

Jak można wyłączyć pliki cookies?

Jeżeli chcesz dezaktywować pliki cookies musisz zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od przeglądarki, której używasz. Poniżej przedstawiamy sposoby wyłączenia plików cookies dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych:

Microsoft Internet Explorer:

1. Z menu wybierz Narzędzia i kliknij na Opcje internetowe

2. Kliknij kartę: Prywatność

3. Kliknij: Zaawansowane i wybierz opcję cookies w zależności od Twoich preferencji

Mozilla Firefox:

1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie: Opcje

2. Na górnym panelu kliknij ikonę: Prywatność

3. Przy pasku Historia wybierz będzie używał ustawień użytkownika.

4. Wybierz opcję cookies w zależności od Twoich preferencji

Opera 6.0 i nowsze:

1. Wybierz Ustawienia, a następnie Preferencje,

2. Następnie Zaawansowane i ciasteczka i zaznacz preferowaną opcję.

Safari

1. Wybierz Menu

2. A następnie Preferencje

3. Wybierz Prywatność

4. Ustaw preferencje korzystania z cookies w oknie Blokuj wszystkie cookies

Co się stanie kiedy zablokuję pliki cookies?

Zależy to od tego jakie pliki cookies zablokujesz, ale najogólniej mówiąc witryna nie będzie prawidłowo jeżeli wyłączysz cookies. Jeżeli odrzucisz pliki cookies osób trzecich nie będziesz mógł dokonać zamówienia z tej witryny. Jeżeli wyłączysz wszystkie pliki cookies nie będziesz mógł dokonać zakupu na tej witrynie.


6. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM
Nie przekazujemy zbieranych przez siebie danych stronom trzecim. W szczególności nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie wymieniamy Danych, chyba że ich ujawnienie jest wymagane przez prawo lub w przypadku wyraźnie określonym poniżej. Jeżeli podwykonawcy lub agenci świadczą usługi, o które użytkownik nas poprosił, nasi partnerzy zobowiązani są do korzystania z Danych w sposób poufny, zgodnie z odpowiednimi przepisami i wyłącznie dla celów świadczenia danych usług. Mają również obowiązek przestrzegania niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych.

Uogólniając, wewnętrzny dostęp do Twoich danych osobowych będzie ograniczony do grona osób, które muszą mieć dostęp do Twoich danych w celu wykonania swoich obowiązków (np. nasz dział Obsługi klienta).

Jako dystrybutor, możemy musieć udostępnić Twoje dane dla przeprowadzenia zamówienia np:

- dla przewoźnika, aby mógł dostarczyć zamówienie. Odnosi się to do adresu przesyłki, numeru telefonu i adresu e-mail;

- CMS i oprogramowanie, które zapewnia funkcjonowanie biznesu (kontrola ilości stanu magazynowego, kontrolowanie zamówień, oprogramowanie CS);

- Hosting serwerów i firmy IT potrzebne do obsługi i utrzymywania strony internetowej;

- system płatności wykorzystywany przez tę stronę internetową;

- księgowi, dla generowania raportów sprzedaży i opracowania odpowiednich deklaracji podatkowych.

W szczególnych okolicznościach możemy również potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe następującym zewnętrznym osobom trzecich w szczególnych okolicznościach dla:

(a) agencji zapobiegających nadużyciom finansowym lub innym osobom trzecim, które pomagają nam w zapobieganiu oszustwom finansowym lub innym rodzajom ryzyka;

(b) organy nadzoru i organy rządowe lub policja, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub gdy organ regulujący wnioskują o to, a my uznajemy ten wniosek za uzasadniony lub wymagany przez prawo;

(c) naszych ubezpieczycieli, doradców prawnych lub innych osób trzecich, którzy potrzebują dostępu w kontekście zarządzania, dochodzenia lub obrony roszczeń lub skarg.


7. BEZPIECZEŃSTWO
Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i używamy wszystkich technicznych i organizacyjnych możliwości przechowywania danych, które są niedostępne dla osób trzecich.

Wszystkie Dane są przechowywane na serwerach, które spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa i są chronione przed dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym wykorzystaniem.

W celu uzyskania dalszych informacji związanych z ochroną danych, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio jako organem odpowiedzialnym:

SHINEMART Ltd
1 Spilsby Road
Harold Hill
Romford RM3 8SB
Wielka Brytania

tel.: +44 (0) 17 08 37 45 00
Fax: +44 (0) 17 08 37 47 01

SHINEMART GmbH
Brandenburger Str. 40
Ratingen 40880
Deutschland
tel. + 49 21021 464861

8. ZGODA I PRAWO WYCOFANIA ZGODY
Możesz zmienić przechowywane dane osobowe w dowolnym momencie bezpośrednio przez twoje konto Duronic. Jeśli składasz zamówienie za pomocą innych środków, takich jak na przykład AmazonPay lub Paypal, otrzymujemy tylko dane przekazywane przez tych dostawców, a zapis tych danych będzie przechowywany tylko wtedy, gdy złożysz zamówienie u nas.

Możesz jednak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aby zabronić nam udostępniania Twoich danych, wysyłając e-mail do naszego zespołu obsługi klienta za pomocą adresu e-mail sales@duronic.com.

Należy pamiętać, że jeśli jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych, które są sprzeczne z Twoimi zainteresowaniami, możemy jedynie częściowo usunąć Twoje dane osobowe. Obejmuje to na przykład potrzebę prowadzenia rejestru szczegółów sprzedaży do celów operacyjnych, finansowych lub obsługi klienta przez czas określony przez prawo.

Powinieneś wiedzieć, że przepisy prawa regulują informacje, jakie możemy przechowywać, a wynikają one z przepisów prawa:

- Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych od nas, z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji. Należy pamiętać, że nie posiadamy żadnych innych danych niż te, które przekazałeś podczas realizacji zamówienia.

- Masz prawo żądać od nas usunięcia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

- Masz prawo wymagać od nas usunięcia Twoich danych osobowych z pewnych wyjątkowych powodów (w tym, gdy nie są one już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane lub gdy polegamy na zgodzie, którą wycofałeś, i nie mamy innych podstawa do przetwarzania).